Kontaktinformasjon

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS
2478 Hanestad

Mobil daglig leder: 93 28 96 39
Leirtelefon: 96 91 48 87
Mobil pedagogisk ansvarlig: 47 75 35 47
E-post:  

 

Priser, betaling og betingelser

GENERELL INFO

Priser 2017:

 • Pris pr barn er for sesongen 2017:
  • Sommerleir junior uke 26, 27 og 28: kr. 4 990,- pr uke (mandag – søndag).
  • Sommerleir ungdom uke 29: kr. 5 290,- pr uke (mandag – søndag).
  • Ved opphold flere uker er pris pr. barn lik ukespris * antall uker, dvs ikke tillegg for oppholdet i helga mellom ukene (søndag til mandag)
 • Pris for fellesreise er kr. 850,- tur/retur Oslo og kr. 425,- for enkeltreise. Kortere strekning medfører tilsvarende reduksjon i pris.
  • Oslo S: kr. 850,-
  • Lillestrøm: kr. 800,-
  • Gardermoen: kr. 750,-
  • Eidsvoll: kr. 675,-
  • Hamar: 600,-
  • Elverum: 525,-
  • Rena: 400,-
  • Koppang: 300,-
 • Søskenmoderasjon innvilges med:
  • barn nr 2: 10%
  • fra og med barn nr 3: 25%
  • gjelder ikke fellesreise

 

Vervepremie:  Det gis kr. 500,- i vervepremie for hver venn som verves og bestiller opphold. Husk å fylle ut fullstendig navn på den du verver i påmeldingsskjemaet. Beløpet trekkes i fra på fakturaen som sendes ut. Den du verver blir spurt om hvem som har vervet ham/henne. Verving kan ikke skje av søsken da disse gis søskenmoderasjon. Det er ingen grenser for hvor mange du kan verve, så i teorien kan du få en gratis leir hos oss samtidig som du er garantert å være sammen med masse venner!

Søskenmoderasjon og vervepremie gis ikke dersom andre rabatter gir en reduksjon i ordinær pris som overstiger det søskenmoderasjon og vervepremie eventuelt ville generert. Eksempel her er rabatter fra samarbeide organisasjoner, lag og foreninger.

 

Betaling

 • Ved påmelding vil det bli sendt ut faktura på depositum: kr. 1000,- pr påmeldt barn pr uke. Dvs melder du på to søsken i to uker vil depositum utgjøre kr. 4000,-.
 • Ønsker man å avbestille før man betaler fakturaen for depositumet må man allikevel melde i fra om dette skriftlig til leiren. 
 • Ved manglende betaling av depositum kan plassen frigis til andre på venteliste.
 • Endelig faktura for oppholdet sendes ut i 01. april. Påmeldinger etter denne dato faktureres løpende. Ved manglende betaling kan plassen frigis til andre på venteliste.

Venteliste

 • Dersom ukene blir fulltegnet vil det bli opprettet venteliste med prioritet etter når påmeldingene er mottatt av leiren. Info om plassering på venteliste vil bli sendt ut.
 • Dersom man står på venteliste kan man oppleve å få forespørsel svært kort tid i forkant av oppholdet om man ønsker plassen som er ledig.

Avbestilling

 • Du står fritt til å avbestille oppholdet frem til 30. april.
 • Ved avbestilling etter 30. april faktureres totalbeløpet.
 • Innbetalt depositum vil ikke bli refundert ved avbestilling.
 • Ved gyldig legeattest på at man ikke kan delta av medisinske årsaker, vil kun det allerede innbetalte depositumet bli avkrevd. Slik melding må gis til leiren umiddelbart etter at sykdommen/skaden inntreffer slik at leiren kan fristille plassen til andre barn på venteliste. Legeattest må fremvises minimum 48t før oppholdet starter.

 

BARN SOM IKKE PASSER FOR OPPHOLD PÅ LEIREN VIL BLI SENDT HJEM PÅ FORESATTES REGNING

 • Dette gjelder barn som unnlater å innrette seg etter leirens reglement eller viser adferd ovenfor andre barn som er uakseptabel.
 • Ved eventuell hjemsending vil ikke deler av leiravgiften bli refundert og eventuelle merkostnader ved hjemsendelsen vil bli fakturert foresatte.

 

MINIMUM- OG MAKSIMUM ANTALL BARN

 • Minimum antall påmeldte er 15 barn. Dersom leiren avlyses pga for lavt antall påmeldte barn, refunderes innbetalt depositum. Avgjørelse om avlysing tas senest 10 dager før oppholdet starter og kommuniseres umiddelbart til bestiller for vurdering av endring av leiruke eller tilbakebetaling av depositum.
 • Maksimum antall barn er 60 stk.

Under oppholdet gis barna begrenset tilgang til mobilbruk, dette så de ikke skal benytte mobil under dagens program, ta uønskede bilder av hverandre eller bruke sosiale medier på en uønsket måte. Under oppholdet tar leirens ansatte bilder av barna som publiseres på leirens Facebookside, nettside etc. Dette er bilder som viser glimt av dagens program. Foresatte som ikke ønsker at det tas bilder av ens barn må melde i fra om dette ved bestilling av leiropphold.