Kontaktinformasjon

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS
2478 Hanestad

Mobil daglig leder: 93 28 96 39
Leirtelefon: 96 91 48 87
Mobil pedagogisk ansvarlig: 47 75 35 47
E-post:  

 

Ledige uker

Bjøntegaard Leirskole har noe ledig kapasitet i de nærmeste årene som kommer, både uker hvor hele leirskolen er ledig eller det kun er bestilt opphold av en annen skoleklasse og dermed kapasitet til en klasse/gruppe til.

Ta kontakt med leirskolen på telefon eller send en mail til oss, så vil vi gi dere spesifikk info om hvilke uker som er ledige i den perioden dere ønsker. Tenk gjerne igjennom hvilke uker dere primært ønsker, forventet elevantall og varighet på oppholdet slik at dere kan gi oss info om dette.

Hovedsesong er oppgitt til fra uke 21 til 40, ved ønske om andre uker bes dere ta direkte kontakt med leirskolen.

 

Rammeavtale

Enkelte skoler ønsker en rammeavtale om fast leirskoleopphold slik at de enklere kan administrere bestillinger frem i tid. Rammeavtalen vil da reservere en eller flere uker for et valgfritt antall klasser frem i tid. Dersom behovet skulle falle fra kan skolene fritt avbestille innenfor de betingelser som gjelder ved avbestilling.

Vi har ledig kapasitet for flere rammeavtaler i enkelte uker, ta kontakt for nærmere info om hvilke uker som er mulige samt oversendelse av mal for rammeavtale.

Avtalen gir info om:

  • hvilken uke /hvilke uker skolen vil tildeles hvert år
    • Fast uke hvert år
    • Periode hvor leirskolen tildeler uke(r) minimum ett år i forkant, f.eks. periode ukene 35 tom 39
  • forventet estimat på elevantall og -grupper