BjontegaardNettbanner1214 Bjontegaard LeirskoleCamp BjontegaardArrangement/Utleie

Eksempel på rammeplan for ei leirskoleuke

Slik er dagen:

07.30   Vekking
08.00   Frokost og smøring av matpakke
09.00   Vasking av leirens fellesareal. Elevene vasker selv de brukte områdene (dusj, do, gang og så videre)
09.30   Teori før utedagen
10.00   Uteskole dagen begynner
12.30   Matpakke
15.45   Tilbake på leirskolen
16.00   Aktiviteter
18.00   Middag
19.00   Tur til kiosken
20.00   Sosialt samvær
22.00   Leggetid
23.00   Stille i leiren

 

Mandag - Velkommen

 • Innkvartering
 • Omvisning på leirskoleområdet
 • Middag
 • Generell informasjon om uka
 • Kveldsmat
 • Innføring i kart og kompass
 • Omvisning på stedet, på stasjonen og kirka
 • Fritt valg av ulike aktiviteter

Denne dagen brukes til å pakke ut og bli kjent med leirskoleområdet. Foruten informasjon om uka vil det bli en liten teoriøkt om det som skal gjennomgås kommende dag. Tid for middag og kveldsmat avtales avhengig av når klassene ankommer leirskolen. Etter undervisningen vil det bli frie aktiviteter.

 

Tirsdag – Tur til Tegningfallet og bjørnehiet

 • Vi sykler og går
 • Ser på lyng, mose og lav som finnes i området
 • Tur til et bjørnehi
 • Får undervisning om rovdyr
 • Ser på vannets erosjon
 • Tar ut himmelretningen ut fra skogen og naturens tegn
 • Bruker kart, kompass og GPS i terrenget

Vi tar turen opp til et bjørnehi. På veien opp dit går vi langs Tegningfallet, som er en elv med tydelige spor etter vannets erosjon, der grus og vann har gravd seg gjennom fjellet i flere tusen år og laget flere fossefall. Underveis ser vi også på ulike typer lyng, mose og lav som elevene skal bli kjent med. Før oppstigningen til bjørnehiet, blir det gitt informasjon om de ulike rovdyrene som finnes i området, blant annet våre fire store rovdyr.

Turen starter etter frokost og påfølgende rydding og vasking. Vi deler gruppa i to slik at en gruppe sykler opp mens de andre blir kjørt opp med buss. På vei ned blir det bytta slik at de som kjørte opp sykler ned. Vi setter fra oss syklene tre kilometer fra bjørnehiet, og går samlet opp. Underveis vil elevene få bruke kart, kompass og GPS.

Onsdag - Skogdagen

 • Hvordan tømmerdrift har utviklet seg gjennom de siste 100 åra, og frem til i dag.
 • Vi ser på de vanligste tresortene som finnes her Østerdalen
 • Høyde- og avstandmåling
 • Kullstift- og tjærebrenning
 • Lage bål og ”koke-vann-konkurranse”
 • Bruk av øks til hugging av ved og kvisting av stokker

Skogen og dens materiale er det sentrale tema denne dagen. Første økt foregår i gapahukene hvor vi har kullstift- og tjærebrenning. Her har vi en liten fellesøkt hvor det undervises om hvordan dette gjøres og hva det ble brukt til. I det praktiske arbeidet vil klassen bli delt i mindre grupper, slik at alle får prøvd seg. Mot slutten av den første økta deles klassen inn i seks grupper som skal konkurrer om å tenne bål og koke vann først. Andre økt inneholder en teoriøkt ute i hogstfeltet. Her undervises det om de ulike tresortene som dominerer i området, og hvordan tømmerdriften i Østerdalen ble drevet for 100 år siden og frem til i dag. Elevene vil få se ulike redskaper og hvordan de ble brukt. Når teoridelen er ferdig vil elevene få prøve seg på hogstarbeid under veiledning av leirskolelæreren. Her vil de få anledning til hogge et lite tre med felleskår, kviste stammen, dele stammen i mindre stykker og hogge ved. Etter dette går vi tilbake til gapahukene og ser på kullstiftene, lukter på tjæra og repeterer dagens innhold.

 

Torsdag – tur til Jutulhogget og natursti

 • Tur til Nord-Europas største fjellkløft, Jutulhogget
 • Sagn og fakta om Jutulhogget
 • Natursti med ulike praktiske og teoretiske oppgaver

Dagen deles i to. Den ene gruppa kjører til Jutulhogget, mens den andre er igjen på tunet og har natursti. Etter lunsj bytter gruppene. Jutulhogget er Nord-Europas største fjellkløft. Her vil elevene se tydelige spor etter den siste istiden og få informasjon om hvordan Jutulhogget ble til, samt høre lokale myter og sagn. De som har natursti nede ved tunet, vil bli delt inn i grupper på tre til fire elever. Naturstien blir lagt opp som en orienteringsløye med forskjellige poster rundt i området. Oppgavene består av praktiske og teoretiske utfordringer. Oppgavene tar utgangspunkt i det som er gjennomgått før i uken.

Denne dagen har en avslutningskveld hvor vi griller ved gapahukene dersom været tillater det. I tillegg blir det også underholdning etter klassenes eget ønske.

Fredag - avreise

 • Pakking og vasking av rom
 • Fotografering av klassene
 • Avreise

Rydding og vasking av leiren er det eneste som står på programmet fredag. Hvis noen grupper har god tid etter vasking og fram til avreise, er det mulig å benytte seg av aktivitetene på leirskolen. Det vil også fotografering av klassene, dette fordi vi ved leirskolen synes det er hyggelig å ha et minne fra hver klasse for fremtiden.

Merknad:
Dette er en rammeplan. De ulike aktivitetene kan komme på andre dager enn det som er oppsatt og velges andre undervisningsøkter med kortere varighet kan dagene deles i to like lange økter med andre tider for måltidene. Hele gruppen vil heller ikke ha det samme opplegget hver dag, på grunn av at det blir vanskelig å dra på tur med over 50 stykker. Derfor deler vi store grupper i to, slik at den ene dagen har gruppe en f.eks. sykkeltur og gruppe to har skogdag. Neste dag bytter vi. Dette er for å gi elevene best mulig utbytte av oppleggene. Vær og vind har også sitt og si for gjennomføringen av aktivitetene, og dette må vi tilpasse oss etter.

 

Ansvarsfordeling mellom lærere og leirskolelærerne

Leirskolelærerne

09.15-09.45    Vasking av fellesarealene sammen med elevene

10.00-16.00    Leirskolelærerne har hovedansvaret for undervisningen.

16.00-18.00    En leirskolelærer er med på aktivitetene

21.00             Siste kveld: grilling

 

Lærerne

07.30-08.00    Vekking

08.30-09.15    Frokost. Alle møter til måltidene og lærerne har ansvaret for ro og orden i matsalen. Leirskolelærer vil bistå de første måltidene med informasjon om rutiner osv.

10.00-16.00    Lærerne er med elevene i undervisningen

16.00-18.00    Aktiviteter. Leirskolelærerne har hovedansvaret for disse aktivitetene, men ved behov/flere aktiviteter må lærerne bistå

18.00-19.00    Middag

19.00-20.00    Fritid med tilbud om kiosk enkelte dager, avtales nærmere etter ankomst

20.00-22.00    Alle aktivitetene kan nå benyttes og lærerne har ansvaret for dette

22.00-22.30    Legging

23.00-07.30    Ro i leiren

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted

Været på Hanestad

I dag
kl.09:00-12:00

Delvis skyet. Lett bris, 5m/s fra nord-nordøst. mm nedbør i døgnet
I morgen
kl.12:00-18:00

Delvis skyet. Frisk bris, 10m/s fra nord. 0 mm nedbør i døgnet
Tirsdag
kl.12:00-18:00
-1°
Lettskyet. Svak vind, 3m/s fra nordøst. 0 mm nedbør i døgnet
Time for time / Langtidsvarsel

Rendalen Naturligvis

Rendalens rike byr på mange hemmeligheter

Rendalen Naturligvis vil dele disse hemmelighetene med deg. Som det ruvende Sølenmassivet, Rendalsreinen, fangstfolket som bodde her. Skogene, ulven og bjørnen. Øksekastet som ble Jutulhogget. Innlandsfiskeværet Fiskevollen. Vi gir deg tid og rom til å ta del i våre historier!

Som et medlem av nettverket Rendalen Naturligvis er vi stolte av å kunne vise deg noen av hemmelighetene til Rendalen.

Les mer om nettverket og medlemsbedriftene på nettsidene til Rendalen Naturligvis

Kontaktinformasjon

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS
2478 Hanestad

Mobil daglig leder: 93 28 96 39
Leirtelefon: 96 91 48 87
Mobil pedagogisk ansvarlig: 47 75 35 47
E-post:  

#campbjøntegaard på Instagram